TEL. +48 22 840 10 19 | biuro@radoxradiators.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

WARUNKI GWARANCJI :

1. Producent udziela gwarancji na bezawaryjne działanie zakupionego grzejnika na okres 10 lat.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu.

3. Gwarancja dotyczy :

 • szczelności grzejnika,
 • powierzchni lakierowanych.

4. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych wskutek :

   •  użycia grzejnika nie zgodnie z przeznaczeniem
   •  nie zastosowania się do instrukcji montażu
   •  uszkodzeń mechanicznych
   •  użycia niewłaściwych środków czyszczących.
   •  naprawy dokonanej przez osoby nieuprawnione
   •  zasilanie grzejnika czynnikiem grzewczym o ciśnieniu roboczym wyższym niż podane przez producenta
   •  zastosowanie do napełnienia grzejnika i układu grzewczego czynnika grzewczego nie zgodnego z PN-93/C-04607
   • Gwarancja nie obejmuje grzejników niepoprawnie zamontowanych lub działających w wadliwie wykonanej instalacji c.o.


5. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie do punktu sprzedaży w którym grzejnik został zakupiony , lub bezpośrednio do producenta , wadliwego grzejnika. W przypadku braku możliwości zdemontowania grzejnika , należy dokonać zgłoszenia pisemnie na adres mailowy sprzedawcy wraz z dokumentacja fotograficzną.


6. Producent zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.


7. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia grzejnika naprawionego lub nowego w terminie o którym poinformuje w decyzji reklamacyjnej.
Top