TEL. +48 22 840 10 19 | biuro@radoxradiators.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

REKLAMACJE

1. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej na adres reklamacje@radoxradiators.pl .

2. Zgłoszenia reklamacyjne prosimy składać na formularzu reklamacyjnym znajdującym się w materiałach do pobrania bądź poniżej.

Formularz reklamacyjny - pobierz.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego bez użycia firmowego formularza konieczne jest zamieszczenie takich informacji jak:

   • Imie i nazwisko/ nazwa firmy
   • Kod/ nazwa produktu
   • Opis przyczyny reklamacji
   • Nr i data faktury zakupu w firmie Radox Radiators Polska.

W przypadku niekompletnych informacji, zgłoszenie zostanie zwrócone z prośbą o jego uzupełnienie, a rozpatrzenie odbędzie się dopiero po uzupełnieniu brakujących danych.

W niektórych przypadkach firma Radox Radiators Polska może poprosić o przesłanie zdjęć obrazujących wadę.

3. W chwili otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego rozpoczyna się proces rozpatrywania reklamacji . W terminie 14 dni firma Radox Radiators Polska sprawdza zasadność reklamacji, następnie w formie pisemnej wydawana jest decyzja o jej uznaniu bądź odrzuceniu.

4. W sytuacji gdy fabryka zgłosi potrzebę zwrotu wadliwego produktu do ekspertyzy , klient zobowiązany jest do jego przekazania firmie Radox Radiators Polska.

5. W przypadku decyzji uznania reklamacji, klient jest informowany o terminie realizacji naprawy bądź przewidywanym terminie dostawy nowego produktu.

6. W sytuacji gdy naprawa wadliwego produktu jest niemożliwa a fabryka zakończyła jego produkcję Radox Radiators Polska może zaproponować klientowi produkt zamienny o podobnych parametrach lub zwrot jego wartości.

Top