STRONA GŁÓWNA >> POMOC >> WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI:

Radox Radiators Polska
ul.Bartycka 24/26 paw.211
00-716 Warszawa
tel.22 891-12-11
e-mail: biuro@radoxradiators.pl
www.radoxradiators.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na bezawaryjne działanie zakupionego grzejnika na okres:

Gwarancja dotyczy grzejników z przeznaczeniem do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych o normatywnej wilgotności powietrza.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu.

3. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń , powstałych wskutek:

Gwarancja nie dotyczy grzejników zamontowanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak baseny , suszarnie, łazienki bez działającej prawidłowo wentylacji jak również grzejnikówzamontowanych w otwartych układach instalacji c.o.

Gwarancja nie obejmuje grzejników niepoprawnie zamontowanych lub działających w wadliwie wykonanej instalacji c.o.

4. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie do punktu sprzedaży w którym grzejnik został zakupiony , lub bezpośrednio do producenta , wadliwego grzejnika.

W przypadku braku możliwości zdemontowania grzejnika , należy dokonać zgłoszenia pisemnie na adres mailowy sprzedawcy: biuro@radoxradiators.pl wraz z dokumentacja fotograficzną.

5. Producent zobowiązuje się do powiadomienia o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.

6. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia grzejnika naprawionego lub nowego w możliwie najkrótszym terminie maksymalnie do 8 tyg. roboczych od momentu uznania reklamacji.