STRONA GŁÓWNA >> POMOC >> INSTRUKCJA MONTAŻU

Radox Radiators Polska

ul.Bartycka 24/26 paw.211,00-716 Warszawa

tel.22 891-12-11 , e-mail: biuro@radoxradiators.pl

www.radoxradiators.pl                                                               

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU   

 

 

Przeznaczenie

 

-Grzejniki stalowe przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń o normatywnej wilgotności powietrza oraz oddziaływań środków korozyjnych, w zamkniętych układach centralnego ogrzewania, grzejnik nie może być stosowany w układach wody użytkowej.

-Grzejniki pokryte powłoką lakierniczą mogą pełnić jednocześnie funkcję suszarki o maksymalnym obciążeniu 4 kg.

-Grzejniki pokryte powłoką galwaniczną nie mogą być wykorzystywane do suszenia materiałów.

-Grzejniki powinny być zamontowane w odległości co najmniej 1 m od źródła wody

 (wanna, umywalka, prysznic).

 

Ogólne zasady montażu                                                                                                                     

 

- Należy zachować ostrożność podczas montażu oraz transportu grzejnika ,aby uniknąć

 uszkodzeń mechanicznych produktu bądź rzeczy znajdujących się w pobliżu , jak i obrażeń

 ciała.

- Do każdego montowanego grzejnika należy dobrać odpowiednie kołki montażowe biorąc pod

 uwagę ciężar grzejnika jak i rodzaj ściany (kołki montażowe znajdujące się przy konsolach

 w opakowaniu z grzejnikiem, mogą być nieodpowiednie do konkretnego  montażu.) Należy w razie konieczności montażu ciężkich grzejników przewidzieć wcześniej wzmocnienia ścian.

- Do przyłączy zasilających  i powrotnych należy dokupić odpowiednio dobrane zawory ,które

 będą montowane do przygotowanych wcześniej króćców c.o. o odpowiednim dla danego

 grzejnika rozstawie.

- Zaleca się montaż przez wykwalifikowanego wykonawcę.

 

 

Ogólne zasady użytkowania                                 

 

- Wykorzystując grzejnik lakierowany jako suszarkę , należy zwrócić uwagę , aby nie wieszać tkanin farbujących bądź tkanin po użyciu środków chemicznych. Zabarwienia bądź odbarwienia powłoki lakierniczej w wyniku takich działań nie podlegają gwarancji.

 

- Należy zwrócić uwagę na temperaturę grzejnika, szczególnie po zdjęciu suszonych na nim tkanin, aby nie dotknąć zbyt nagrzanego urządzenia.

 

- Nie należy nadmiernie obciążać grzejnika poprzez umieszczanie na nim rzeczy do suszenia przekraczających wagę 4 kg, bądź w jakikolwiek inny sposób.

 

- Nie wolno dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych  parametrów pracy t.j.  ciśnienie

 robocze (informacja o dopuszczalnym  ciśnieniu roboczym znajduje się na stronie

 www.radoxradiators.pl w karcie  produktu),

 oraz  jakości czynnika grzewczego oraz do zamarznięcia czynnika grzewczego.

 

- Czyszczenie grzejnika powinno odbywać się przy użyciu standardowych domowych środków

 czyszczących ( bez środków zawierających materiały ścierne bądź rozpuszczalniki)

 

- W przypadku nieszczelności należy zakręcić zawór zasilający i powrotny przy grzejniku i

 skontaktować się z Radox Radiators Polska.