STRONA GŁÓWNA >> POMOC >> REKLAMACJE

REKLAMACJE

1. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej na adres biuro@radoxradiators.pl

2. Zgłoszenia reklamacyjne prosimy składać na formularzu reklamacyjnym znajdującym się w materiałach do pobrania bądź poniżej
Formularz reklamacyjny - pobierz.
W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego bez użycia firmowego formularza konieczne jest zamieszczenie takich informacji jak: Imie i nazwisko/ nazwa firmy, Kod/ nazwa produktu, Opis przyczyny reklamacji, Nr i data faktury zakupu w firmie Radox Radiators Polska. W przypadku niekompletnych informacji, zgłoszenie zostanie zwrócone z prośbą o jego uzupełnienie, a rozpatrzenie odbędzie się dopiero po uzupełnieniu brakujących danych. W niektórych przypadkach firma Radox Radiators Polska może poprosić o przesłanie zdjęć obrazujących wadę.

3. W chwili otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego rozpoczyna się proces rozpatrywania reklamacji. W terminie 14 dni firma Radox Radiators Polska sprawdza zasadność reklamacji, następnie w formie pisemnej wydawana jest decyzja o jej uznaniu bądź odrzuceniu.

4. W sytuacji gdy fabryka zgłosi potrzebę zwrotu wadliwego produktu do ekspertyzy, klient zobowiązany jest do jego przekazania firmie Radox Radiators Polska.

5. W przypadku decyzji uznania reklamacji, klient jest informowany o terminie realizacji naprawy bądź przewidywanym terminie dostawy nowego produktu.

6. W sytuacji gdy naprawa wadliwego produktu jest niemożliwa a fabryka zakończyła jego produkcję Radox Radiators Polska może zaproponować klientowi produkt zamienny o podobnych parametrach lub zwrot jego wartości.